Loading...

Działy przemysłu metalurgicznego

Przemysł metalurgiczny jako część przemysłu przetwórczego skupia się przede wszystkim na uzyskiwaniu z wydobywanych z ziemi rudy czystych metali, ich szeroko pojętej obróbce oraz pro kucji stopów.

Jednakże traktowanie tejże dziedziny przemysłu nawet w uproszczeniu wymaga rozróżnienia na jej dwa główne działy, a mianowicie kopalnictwo i hutnictwo żelaza oraz przemysł metali nieżelaznych.

Dwa główne działy przemysłu metalurgicznego rozróżnione są głównie ze względu przedsiębiorstwa, jakie prosperują z ramienia tych konkretnych gałęzi.

I tak w przypadku kopalnictwa i hutnictwa żelaza mówić możemy o kopalniach rud żelaza, hutach żelaza, stalowniach i walcowniach, ale również o takich przedsiębiorstwach jak odlewnie żelaza i stali czy fabryki blach.

W ramach przemysłu metali nieżelaznych prosperują natomiast kopalnie rud metali nieżelaznych, huty metali nieżelaznych oraz odlewnie stopów nieżelaznych.

Nie ulega wątpliwości, że rozróżnienie dwóch działów w ramach przemysłu metalurgicznego nie jest jedynie kwestią formalną, lecz ważnym punktem porządkującym działanie tego obszaru przemysłu przetwórczego, który jest źródłem surowców dla wielu innych sektorów gospodarki.