Loading...

Sprężystość metali i ich stopów

Wśród parametrów opisujących właściwości mechaniczne i technologiczne metali i ich stopów, jako jeden z głównych wymieniana jest zazwyczaj sprężystość, którą rzadko rozumiemy w kategoriach przemysłowych.

Dlatego też warto poznać definicyjne ujęcie tej cechy.

Sprężystość jest to zdolność materiału do odzyskiwania pierwotnej postaci po zaprzestaniu działania na niego sił powodujących odkształcenie.

Sprężystość wiąże się z zachowaniem energii, która staje się w przypadku metali i ich stopów cechą nadrzędną.

Ponadto w przypadku sprężystości mówić możemy także o granicy sprężystości, która odnosi się do takiego naprężenia, po przekroczeniu którego ciało nie powraca do pierwotnego kształtu po usunięciu naprężenia.

Nie ulega wątpliwości, że sprężystość to bardzo istotna cecha metali i ich stopów, która w znacznej mierze decyduje o sposobie, a także skali wykorzystania ich przez różne gałęzie przemysłu, szczególnie przemysłu przetwórczego, do którego z całą pewnością zaliczyć możemy przemysł metalurgiczny.