Loading...

Podział stopów metali

Stopy metali jako tworzywa o właściwościach metalicznych, które w swej strukturze poza głównym składnikiem, którym jest metal, posiadają również dodatkowy składnik stopowy są niezwykle często wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym, a także w innych sektorach przemysłu przetwórczego. Są to surowce niezwykle istotne, a ich różnorodność dla laika może być wręcz przytłaczająca. Aby wyklarować wiedzę dotyczącą stopów metali, warto sięgnąć do ich podziałów. Nie trudno się domyślić, że z punktu widzenia naukowego, jest ich bardzo dużo, bowiem wszystko zależy od tego, jaki czynnik przyjmiemy jako cechę różnicującą.

Przyjrzyjmy się jednak najbardziej podstawowemu podziałowi stopów metali, który dotyczy głównego składnika. Zgodnie z nim zaznacza się co najmniej osiem głównych grup stopów, przy czym za najbardziej powszechne uznaje się stopy aluminium, niklu, miedzi, ołowiu czy żelaza z węglem. To pod tymi kategoriami kryją się takie tworzywa o właściwościach metalicznych jak brąz, mosiądz, nikielina, stal czy żeliwo. Nie ulega wątpliwości, ze liczne podziały stopów metali wskazują nam na niezwykle bogatą strukturę oraz funkcję tych tworzyw.

Warto więc zwrócić uwagę, zgodnie z którym podziałem postrzegamy metale i ich stopy, bowiem może być to kwestia dość istotna, jeśli w życiu zawodowym mamy do czynienia z przemysłem.