Loading...

Zmiany w hutnictwie i metalurgii

wykrętaki do śrub Narzędziownia APOS

Wiek XVIII i rewolucja przemysłowa przyniosły wiele zmian w hutnictwie i metalurgii. W 1735 r. po raz pierwszy wytopiono surówkę, a pod koniec wieku opracowano nową metodę przerabiania surówki na stal. Jako pierwszą zaczęto wykorzystywać metodę pudlingowania, a po niej nastała era Gruszki Bessemera. Metoda Bessemera była przez kolejne lata udoskonalana przez francuskich metalurgów. Rozwój w hutnictwie i metalurgii bezpośrednio pociągnął za sobą rozwój innych gałęzi przemysłu.

Przyczynił się także do rozwoju transportu i komunikacji. Szybki rozwój hutnictwa i metalurgii powodował zwiększanie się liczby towarów na rynku. Towary te trzeba było przetransportować z jednego końca kraju na drugi, w związku z tym zrodziła się konieczność budowania nowych kanałów, mostów i dróg. Równolegle z transportem lądowym rozwijał się tez transport morski. Ponieważ jednak wszystkie dostępne środki transportu nie były w stanie zaspokoić ciągle rosnących potrzeb transportu towaru zaczęto myśleć o nowych środkach transportu. Wkrótce po tym powstały pierwsze pociągi, samochody a dalej samoloty.

Wostal http://www.wostal.biz/ skup złomu i surowców wtórnych