Loading...

Szkolenie pracowników

Pracownicy w każdej firmie są największym kapitałem pracodawcy. Zdając sobie z tego sprawę, szukają tych o określonym profilu, z konkretnym wykształceniem i doświadczeniem. W zasadzie wszystkie lub prawie wszystkie firmy prowadzą szkolenia, jedni zaczynają i kończą na tych wstępnych związanych z zatrudnieniem, inni zaś (bardziej świadomi potęgi pracownika) nieustannie podnoszą kompetencje poprzez edukowanie.

Czy w przedsiębiorstwach produkcyjnych również prowadzone są szkolenia? Oczywiście, im bardziej rozwinięta firma, im prężniej działająca, a przede wszystkim im lepsze zarządzanie, tym większa świadomość tego, że pracownicy muszą być „udoskonalani”. Szkolenia dla pracowników to nie tylko inwestycja z punktu widzenia pracodawców, ale przede wszystkim dawanie pewności pracownikom, że są w odpowiednim miejscu, gdzie ich praca jest ważna. Na szczęście odchodzi się od złudnego podejścia, że każdego pracownika można zastąpić, szczególnie w stosunku do tych, którzy zdążyli już nabyć doświadczenia w danej firmie.