Loading...

Stawka podatku

Notariusz w Poznaniu

Stawka podatku jest to wskaźnik, który służy do obliczania kwoty podatkowej należnej od podstawy opodatkowania. Stawka ta jest wyrażona procentowo lub kwotowo, nie jest jednak jedynym wskaźnikiem, który wpływa na to, ile ostatecznie wynosi podatek. W polskim systemie podatkowym wyróżnia się różne stawki podatkowe, są one zależne od konkretnego rodzaju podatku.

W podatku od towarów i usług mamy obecnie kilka stawek. Stawka podstawowa to 23%, natomiast stawki obniżone to 5%, 8% oraz 0%. Również w podatku od czynności cywilnoprawnych mamy kilka stawek.

Udzielenie pożyczki jest opodatkowane na 2%, podniesienie kapitału spółki na 0,5%, sprzedaż rzeczy to stawka 2%, natomiast sprzedaż praw majątkowych to 1%. Jeszcze inaczej wygląda kwestia osób fizycznych rozliczających swoje podatki. W ich przypadku stawka podatkowa wynosi od 18% do 32%.

Natomiast zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne rozliczające się z podatków w sposób liniowy są zobowiązane do opodatkowania 19-procentowego.