Loading...

Pracujące dzieci w czasie rewolucji przemysłowej

http://sona.net.pl/index.php/posadzki-zywiczne/

O pracujących dzieciach w czasie rewolucji przemysłowej mówi się niewiele, albo w ogóle. Problem ten występował głównie w Anglii, gdzie rewolucja się zaczęła, i był jednym z podstawowych, jakie przyniósł ze sobą wczesny kapitalizm.

Rewolucja przemysłowa spowodowała zmiany w produkcji, większy rynek zbytu, większe zapotrzebowanie na dobra a co za tym idzie, potrzeba było też większej liczby rąk do pracy. Maszyny były coraz bardziej udoskonalane, jednak mimo to nie były w stanie pracować za wszystkich.

Zatrudnianie dorosłych w fabrykach nie wystarczało, dlatego siłę roboczą, przede wszystkim dużo tańszą, zaczęto dostrzegać w dzieciach. Mimo rozwoju przemysłu w Anglii panowała bieda, zatem dzieci były często dodatkowym źródłem dochodu.

Sytuacja najmłodszych pracowników nie była zatem dobra, warunki ich pracy były złe, ale nie do tego stopnia, jak sobie niektórzy to wyobrażają. Zadania dzieci w fabrykach polegały głównie na pilnowaniu pracy maszyn czy wymianie zerwanych nici.

Dzieci musiały jednak robić to nawet przez kilkanaście godzin dziennie, co było po prostu wyczerpujące.

rozcieńczalniki do farb