Loading...

Ostatnie zmiany w branży włókienniczej

Ze względu na fakt, iż przemysł włókienniczy nie wymagał, oczywiście na stanowiskach niższego szczebla, osób z dużymi kwalifikacjami, bardzo łatwo było dostać pracę w tejże branży.

Całe rzesze kobiet z wykształceniem zawodowym znajdowało właśnie tam swoje zatrudnienie i dzięki temu pozyskiwało środki niezbędne do życia.

Jednakże w obecnych czasach przemysł włókienniczy przeżywa bardzo głęboki kryzys, który zaskutkował dużą ilością zwolnień pracowniczych i redukcją etatów, a także zakończeniem działalności przez niemałą rzeszę zakładów produkcyjnych.

Wspomniane działania spowodowały bardzo duży wzrost bezrobocia w regionach, które słynęły wcześniej z prężnego rozwoju gospodarczego.

Są jednak firmy, które po dziś dzień działają, produkują i odnoszą sukcesy w tejże branży.

Towary będące efektem ich pracy są bardzo dobrej, jakości i z powodzeniem znajdują swoich odbiorców.

Przede wszystkim jest to produkcja płaszczy, męskich garniturów a także damskich garsonek, stanowiących niezbędny element mody, zwanej biznesową.