Loading...

Odpowiedzialność, rzetelność, prawidłowość sprawowania funkcji – cechy dobrego notariusza

Nie ulega wątpliwości, że dobry i polecany notariusz musi zasłużyć sobie na uznanie, niemniej jednak warto również podkreślić, że pod uwagę brany jest jego charakter, a także rękojmia prawidłowego sprawowania swojej funkcji. Dlatego nie jednokrotnie już podkreślano, że każdy z kandydatów na takie stanowisko powinien spełniać niezbędne kryteria.

Bowiem tylko ściśle określone predyspozycje dają szansę na powodzenie, a zatem co powinno wchodzić w skład takiej listy? Przede wszystkim najważniejszym kryterium jest odpowiedzialność, bez niej żadna z dokonywanych czynności nie miałaby w ogóle prawnego sensu. Poza tym wśród wielu obowiązujących przepisów, kluczków prawnych, a również często zawiłych spraw bardzo ważne jest opanowanie wszystkich procedur, ale także logiczne myślenie i umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin prawa.

To właśnie wiedza z tego zakresu jest najbardziej pożądaną cechą i podstawowym kryterium, niemiej jednak samo wyklepanie z pamięci ustawy nie pomoże w doprowadzeniu sprawy do końca. Dlatego też umiejętność zestawienia wszelkich życiowych sytuacji z treścią kodeksu to nie błaha sprawa, gdyż wymaga rzetelności, ale także i wyobraźni.

Warto zwrócić również uwagę na konieczność podejścia do każdej sprawy indywidualnie, z całkowitym zaangażowaniem, wykazując się przy tym taktem, bezstronnością oraz dyplomacją. Jak wiadomo, nie każdy człowiek posiada wrodzone cechy notariusza, niemniej jednak warto sobie je wpajać już na początku tej długiej drogi.