Loading...

Notariusz i jego dzień pracy

Praca notariusza polega przede wszystkim na codziennym przyjmowaniu interesantów, dla których udostępnione są wszelkie usługi kancelarii. Do tych najważniejszych czynności szczególnie należy przygotowywanie aktów, uwierzytelnianie dokumentów i sporządzanie odpisów. Dlatego też wiele osób jest zdania, że to dziecinnie prosta praca, tym bardziej, że wiele dokumentów posiada wcześniej przygotowane wzorce. Jednak samo nadanie ważności dokumentom, to nie tylko krótkie spotkanie z interesantem i przybicie pieczątki. Każda sprawa wymaga odrębnego przygotowania, sporządzenia treści dokumentów indywidualnie przypisywanych do danej sprawy, co niekiedy trwa znacznie dłużej niż jeden dzień.

Zatem mylnym jest stwierdzenie, że praca ta należy do łatwych. Tym bardziej, że ustawa nakłada na notariuszy liczne obowiązki, z których muszą się wywiązywać. Warto podkreślić, że każdy z notariuszy musi należycie wypełniać swoje obowiązki, ale także nie może zapominać o ważnych kwestiach. Szczególnie dbając o swoje bezpieczeństwo musi pamiętać o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jak również o odprowadzaniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto również nadmienić, że notariusz nie jest uprawniony do reprezentowania, żadnej ze stron, gdyż jego zadaniem jest kontrolowanie przebiegu całego obrotu sprawy.

Tym bardziej do jego obowiązku należy informowanie o wszystkich ważnych kwestiach, każdej ze stron, pod żadnym pozorem nie może dojść do zatajenia istotnych kwestii, które mogłyby przemawiać na korzyść klienta.