Loading...

Maszyna parowa

Profi Technik

Wynalezienie maszyny parowej okazało się przełomowym momentem dla rozwoju przemysłu. Maszyna ta, czyli parowy silnik tłokowy, powstała w 1763 roku i zrewolucjonizowała ówczesny świat.

Jej wynalazcą jest James Walt, który w swojej pracy udoskonalił wynaleziony wcześniej atmosferyczny silnik parowy. Działanie maszyny parowej jest procesem stosunkowo nieskomplikowanym, dlatego było to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w przemyśle XVIII i XIX wieku.

Kocioł takiej maszyny napełniało się drewnem lub węglem, które paląc się doprowadzało wodę do wrzenia. Tak powstała para była doprowadzana do cylindra.

Para pod wysokim ciśnieniem wprowadzała w ruch tłok i wytwarzała się energia. Maszyny parowe, pomimo szerokich zastosowań, zaczęły być jednak zastępowane innymi źródłami energii, gdyż miały wiele wad.

Przede wszystkim, przy rosnącym zapotrzebowaniu przemysłu na źródła energii, maszyny parowe nie były w stanie wyprodukować jej wystarczającej ilości w krótkim czasie. Miały niskie obroty pracy i wymagały użycia dodatkowego urządzenia do wytwarzania pary.