Loading...

Koszty, jakie ponosi notariusz

Warto zwrócić uwagę, że nawet przeciętna kancelaria może uzyskać miesięczny dochód, który wynosi około osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych, co oczywiście robi ogromne wrażenie, a miesięczna pensja ośmiu tysięcy złotych jeszcze bardziej podnosi krew w żyłach. Niemniej jednak należy pamiętać, że opłata, jaką ponosimy za wykonanie czynności notarialnej to nie zysk wpływający na konto notariusza. Okazuje się, że każdy notariusz zobowiązany jest do odprowadzenia podatku od każdej transakcji, a co więcej ponosi jeszcze wiele innych opłat, wynikających z prowadzenia własnej kancelarii.

Samo utrzymanie notariatu uwarunkowane jest stałymi opłatami za wynajem, prąd, wodę, czy inne codzienne koszty. Poza tym rozpoczęcie działalności wiąże się z zakupieniem sprzętu komputerowego oraz wyposażeniem biura. Wszelkie wykonywane czynności, związane z archiwizacją dokumentów, usługą pocztową, a także wieloma innymi pracami wiąże się z ponoszeniem kolejnych kosztów.

Nie wspominając już o zatrudnieniu pracowników kancelarii, chociażby obsługa sekretariatu, to nie tylko podstawowe czynności, ale także udzielanie informacji z zakresu prawa. Zatem nie może to być osoba niekompetentna i bez doświadczenia. Co oczywiście jeszcze bardziej wpływa na wysokość wynagrodzenia, jakie musi zapłacić notariusz.

Jak widać, prowadzenie własnej kancelarii notarialnej pozwala na uzyskanie większych zysków, jednak należy podkreślać, że wszystkie one podlegają pomniejszeniu o wspomniane opłaty, tak jak w przypadku wszelkich innych działalności.