Loading...

Deregulacja zawodu notariusza – likwidacja kontrowersyjnej asesury

Wprowadzenie ustawy deregulacyjnej zawody prawnicze, przede wszystkim przyczyniło się do zwiększenia dostępności tychże kierunków. Niemniej jednak w przypadku notariusza doszło do wielu istotnych zmian, które należy dokładnie opisać.

Na wstępie warto zwrócić uwagę, na jakże istotną kwestię, którą jest likwidacja asesury notarialnej, która budziła niegdyś tak wiele dyskusji. Jak wiadomo asesura stanowiła tak zwany staż zawodowy, który przebiegał pod czujnym okiem notariusza, który prowadzi swoją własną kancelarię.

Podczas asesury można było nabrać doświadczenia, zwiększać zakres wiedzy, ale także praktyki zawodowej. Jednak samo przystąpienie do asesury nie było takie proste, bowiem rządziło się pewnymi kryteriami, a zatem kandydat musiał uprzednio złożyć egzamin zawodowy, oczywiście z pozytywnym wynikiem.

Następnie konieczne było zawarcie umowy o pracę z wybranym notariuszem. Tak naprawdę to właśnie w tym momencie zaczynały się „schody”, gdyż znalezienie zatrudnienia często graniczyło z cudem.

Bardzo często okazywało się, że wykwalifikowany notariusz nie ma możliwości, albo po prostu nie chce zatrudniać aplikanta, zamykając tym samym jego szansę na zaistnienie w tym zawodzie. Zatem wprowadzenie likwidacji asesury, okazało się mieć ogromny wpływ na dalsze losy aplikantów, którzy obecnie po zdaniu zawodowego egzaminu mają szansę pełnić funkcję zastępcy notariusza.

Choć wiele osób jest zdania, że deregulacja może mieć odwrotny skutek niż jej przeznaczenie, to mimo wszystko już obserwuje się jej pozytywne aspekty.