Loading...

Czym jest metaloznawstwo?

Metaloznawstwo, choć pojmowane przez w większość społeczeństwa w kategoriach abstrakcji, dotyczy naszego codziennego życia w ogromnym stopniu, bowiem łączy się z wieloma dziedzinami dotyczącymi funkcjonowania świata. A czym metaloznawstwo jest według uściślonej definicji? Jest to nauka, która zajmuje się przede wszystkim strukturą oraz składem chemicznym metali i ich stopów, a także ich właściwościami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi. Ponadto metaloznawstwo to dziedzina wiedzy, która w swych dociekaniach dotyczących metali i ich stopów zagłębia się w rozmaite obszary, dlatego też obejmuje swoim zasięgiem badanie konkretnych właściwości w funkcji temperatury czy obciążeń zewnętrznych.

Badania naukowe w ramach metaloznawstwa odbywają się przy wykorzystaniu dorobku takich dziedzin jak fizyka ciała stałego, chemia fizyczna, termodynamika, mechanika czy krystalografia. Nie ulega wątpliwości, że metaloznawstwo to niezwykle istotna i bogata nauka, która znajduje wykorzystanie zarówno w naukowych laboratoriach, jak i różnych sektorach gospodarki, głównie przemysłu. Jest to również dziedzina niezwykle perspektywiczna, w ramach której liczne odkrycia przyczyniają się do cywilizacyjnego postępu ludzkości.