Loading...

Automatyzacja zmienia sytuację

do szkła specjalistyczne ssawki ssawki do szkła sprzedaż ssawek do szkła Strażacki sztandar powinna mieć każda straż

Przemysłowa rzeczywistość zmienia się na wielu polach, w tym przede wszystkim w materii technologicznej. Stosowane dziś w wielu zakładach przemysłowych rozwiązania powodują, że mniejsze zapotrzebowanie na pracowników jest naturalne.

Kiedyś do wyprodukowania niektórych dóbr potrzeba było więcej osób, które musiały obsługiwać maszyny, część zadań wykonywać ręcznie. Podnosiło to koszty wytworzenia danego towaru, co skutkowało jego wyższą ceną, jednakże ludzie mieli dzięki temu pracę.

Dziś maszyny są w stanie automatycznie robić szereg rzeczy za nas, a ich działanie z powodzeniem nadzorują pojedyncze osoby – zwykle z przygotowaniem informatycznym, a nie wiedzą rzemieślniczą. To wszystko powoduje, że choćby firma chciała, nie jest w stanie zatrudniać personelu bez ponoszenia strat.

Skoro bowiem nie ma rzeczywistej potrzeby angażowania tylu osób do pracy, to nikt nie będzie nikomu płacił za nic nierobienie. Szansą dla osób, które w takim układzie znalazły się na bezrobociu jest przebranżawianie lub zdobycie dodatkowych uprawnień.