Loading...

Kategoria: Przemysł

Category:

Maszyna parowa

Wynalezienie maszyny parowej okazało się przełomowym momentem dla rozwoju przemysłu. Maszyna ta, czyli parowy silnik tłokowy, powstała w 1763 roku i zrewolucjonizowała ówczesny świat. Jej wynalazcą jest James Walt,

Posted On :
Category:

Pabianickie szwalnie

Pabianice leżą blisko Łodzi, wchodzą nawet w skład aglomeracji łódzkiej. Podobnie jak obecna stolica województwa, również Pabianice słynęły kiedyś z dobrze rozwiniętego przemysłu. W XIX wieku cały region łódzki przynależał

Posted On :
Category:

Omnibus

Omnibus, czyli pierwowzór współczesnego autobusu, był przełomem w przemyśle transportowym. Był pojazdem wieloosobowym, zazwyczaj zadaszonym i utrzymywał regularną komunikację.

Posted On :