Loading...

Podatek od posiadania psa

Podatek od posiadania psa był na pewno jednym z ciekawszych i dziwniejszych w polskim systemie podatkowym podatków. Nałożony był on wyłącznie na posiadaczy psów i był podatkiem bezpośrednim. Podatek od posiadania psa na terytorium Polski obowiązywał aż do 2007 roku.

Jego wysokość wynosiła zazwyczaj około 40 złotych, jednak dokładne stawki były ustale przez konkretne gminy. Także cały fundusz pozyskany z tego podatku zasilał budżety gmin. Celem istnienia tego podatku była głównie chęć ograniczenia liczby czworonogów w gospodarstwach domowych.

Na zwolnienie z podatku od posiadania psa mogli liczyć wyłącznie gospodarze, ale tylko odnośnie dwóch zwierząt. W styczniu 2008 roku podatek od posiadania psa został zniesiony. Obecnie istnieje jedynie nieobowiązkowa opłata, którą mogą uiścić tylko chętni właściciele psów.

Wysokość takiej opłaty także jest regulowana przez gminę, zlaeży np. od terminu płatności oraz liczby zwierząt, maksymalnie może jednak wynosić 119 złotych.