Loading...

Pabianickie szwalnie

http://www.ewpa.pl/seria_gf-uniwersalne_miniciagniki.html

Pabianice leżą blisko Łodzi, wchodzą nawet w skład aglomeracji łódzkiej.

Podobnie jak obecna stolica województwa, również Pabianice słynęły kiedyś z dobrze rozwiniętego przemysłu.

W XIX wieku cały region łódzki przynależał do Królestwa Rosyjskiego, czyli polskich ziem zaboru rosyjskiego.

Odpowiednie warunki przyrodniczo-gospodarcze oraz zaangażowanie władz (przywileje dla robotników, którzy przyjadą tutaj do pracy) spowodowały, że w dziewiętnastym stuleciu Pabianice dość szybko urosły do rangi regionalnej potęgi gospodarczej.

Opierała się ona głównie na przemyśle lekkim, a konkretnie na włókiennictwie oraz sukiennictwie.

Do miasta stale napływała ludność polska, żydowska i niemiecka, także rąk do pracy nie brakowało.

Dzięki temu miasto stało się bogate.

W dzisiejszych czasach sytuacja w Pabianicach przedstawia się, niestety, zdecydowanie gorzej, niż w okresie szwalniczego prosperity.

Tradycje włókiennicze i sukiennicze nadal są tutaj kultywowane, jednak już na zdecydowanie mniejszą skalę, niż miało to miejsce w wieku XIX.

Oferujemy na śląsku skup złomu Świętochłowice Wostal – skup surowców wtórnych i złomu